งานเชื่อมซ่อมแม่พิมพ์ เคลือบผิว โปรดไว้วางใจเรา
ยินดีรับฟังและให้คำปรึกษาทุกท่าน
[วันธรรมดา 8:30-17:30]

การชุบผิวแข็ง (Nitriding) ควรทำก่อนหรือหลังการเคลือบผิว?

แนะนำว่าให้เคลือบผิวก่อนแล้วค่อยทำการชุบผิวแข็ง

เหตุผลคือหากว่าชุบผิวแข็งก่อนแล้วมาเคลือบผิว ส่วนที่ชุบผิวแข็งจะหลุด หากว่าเคลือบผิวก่อนแล้วชุบผิวแข็ง ชั้นชุบผิวแข็งจะละลายรวมไปที่ชั้นเคลือบผิว ทำให้ยิ่งแข็งแรงขึ้น