งานเชื่อมซ่อมแม่พิมพ์ เคลือบผิว โปรดไว้วางใจเรา
ยินดีรับฟังและให้คำปรึกษาทุกท่าน
[วันธรรมดา 8:30-17:30]

พอเคลือบผืวแล้วผิวหน้าของแม่พิมพ์จะสาก มีผลต่อสินค้าอย่างไรบ้าง?