งานเชื่อมซ่อมแม่พิมพ์ เคลือบผิว โปรดไว้วางใจเรา
ยินดีรับฟังและให้คำปรึกษาทุกท่าน
[วันธรรมดา 8:30-17:30]

ช่วยบอกความแตกต่างของเครื่องแต่ละรุ่นให้หน่อยได้ไหม?

・Spark Depo (SD) จะเป็นเครื่องที่สามารถใช้งานได้กว้างขวางมากที่สุด และเป็นเครื่องที่เราขายมากที่สุด เป็นเครื่องพื้นฐานที่ใช้งานได้ง่าย
・Micro Depo (MD) เมื่อเทียบกับ Spark Depo แล้ว Output จะต่ำกว่า แต่ว่าจะมีขนาดเล็ก
・Ultrasonic Depo (USD) จะสามารถทำงานเคลือบผิมที่มีความละเอียดมากๆ ได้
・Digital Spark Depo (DSD) เมื่อเทียบกับ Spark Depo จะมี Output ที่มากกว่า และความเร็วในการเคลือบผิวที่มากกว่า เครื่อง Spark Depo กับ Micro Depo จะเป็นระบบ Analog ทำให้ Output จะมีความไม่สม่ำเสมอกันบ้าง แต่ว่าตัว Digital Spark Depo จะเป็น Digital ซึ่ง Output จะคงที่ทำให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังสามารถทำงานเคลือบผิวที่ละเอียดได้ด้วย