งานเชื่อมซ่อมแม่พิมพ์ เคลือบผิว โปรดไว้วางใจเรา
ยินดีรับฟังและให้คำปรึกษาทุกท่าน
[วันธรรมดา 8:30-17:30]

อายุการใช้งานของเครื่อง Spark Depo ประมาณเท่าไร?

หากใช้งานอย่างรักษาสภาพก็สามารถใช้งานได้เกิน 20 ปี