งานเชื่อมซ่อมแม่พิมพ์ เคลือบผิว โปรดไว้วางใจเรา
ยินดีรับฟังและให้คำปรึกษาทุกท่าน
[วันธรรมดา 8:30-17:30]

Product

เชิญทุกท่านลองใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของเราเทคโนโคท

Smart Laser

สมาร์ทเลเซอร์(Smart Laser)

Smart Laser จะเปลี่ยนงานเชื่อมเลเซอร์ในแบบเดิมที่เคยเป็น สามารถเคลื่อนย้ายได้ ไม่จำเป็นต้องตรวจสภาพ เครื่องเชื่อมและเติมเนื้อ Fiber Laser แบบใหม่ที่ช่วยลดต้นทุนได้

เครื่องเชื่อมและเติมเนื้อ Fiber Laser Portable
รายละเอียดเพิ่มเติม

แนะนำผลิตภัณฑ์