งานเชื่อมซ่อมแม่พิมพ์ เคลือบผิว โปรดไว้วางใจเรา
ยินดีรับฟังและให้คำปรึกษาทุกท่าน
[วันธรรมดา 8:30-17:30]

การเคลือบผิวก็จำเป็นต้องมีเทคนิคใช่หรือไม่?

ด้วยการตั้งค่า Output, ตำแหน่ง หากเหมือนกันไม่ว่าใครทำก็จะได้การเคลือบผิวที่ความหยาบเท่ากัน