งานเชื่อมซ่อมแม่พิมพ์ เคลือบผิว โปรดไว้วางใจเรา
ยินดีรับฟังและให้คำปรึกษาทุกท่าน
[วันธรรมดา 8:30-17:30]

การเติมเนื้อกับการเคลือบผิวต่างกันอย่างไร?

โดยพื้นฐานแล้วเหมือนกัน แต่ทว่าในกรณีการเติมเนื้อ ยิ่งเติมมากชั้นก็จะทับกันขึ้นไป แต่การเคลือบผิวนั้น ด้วยคุณสมบัติของทังสเตนคาร์ไบด์ หากมีชั้นเคลือบผิวเกิดขึ้นมาแล้วทำการเคลือบผิวซ้ำ ชั้นเคลือบผิวจะกระเด็นออก จะไม่มีการเคลือบทับกันขึ้นไป