งานเชื่อมซ่อมแม่พิมพ์ เคลือบผิว โปรดไว้วางใจเรา
ยินดีรับฟังและให้คำปรึกษาทุกท่าน
[วันธรรมดา 8:30-17:30]

Privacy policy

บริษัท เทคโนโคท เอเซียจำกัด (ต่อไปในบทความนี้จะเรียกว่า "บริษัท") ขอแจ้งให้ทุกท่านทราบว่าทางบริษัทจัดการข้อมูลส่วนบุคคลในปัจจุบันและอนาคตตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยมีนโยบายดังนี้

คำจำกัดความของข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึงข้อมูลที่จะสามารถระบุตัวบุคคลนั้นๆ ได้ เช่น ชื่อจริง วันเดือนปีเกิด เพศ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์ อาชีพ สถานที่ทำงาน ฯลฯ

การเก็บและใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล

การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทเกิดจากความสมัครใจของท่านลูกค้า โดยลูกค้ายินยอมให้บริษัทใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้มาตามนโยบายของบริษัท

บริษัทจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
อนึ่ง ในกรณีที่มีการใช้งานในวัตถุประสงค์อื่นต่อจากนี้จะต้องได้รับการยินยอมจากเจ้าของข้อมูลก่อน

"a.เพื่อสามารถให้ข่าวสารที่คิดว่าเป็นประโยชน์หรือจำเป็นต่อลูกค้าได้ เช่นแนะนำบริการใหม่
b.เพื่อให้บริษัทสามารถติดต่อได้ในกรณีที่จำเป็น หรือเพื่อรวบรวมความคิดเห็นเพื่อนำไปพัฒนาบริการ
c.เพื่อตอบรับการติดต่อจากลูกค้าในกรณีต่างๆ"

เกี่ยวกับการแสดงข้อมูลและส่งต่อแก่บุคคลที่สาม การลบข้อมูล

หากไม่มีเหตุผลที่เหมาะสมตามกฎหมาย บริษัทไม่มีการแสดงหรือส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลที่สามโดยที่ไม่ได้รับการยินยอมจากเจ้าของข้อมูล
หากต้องการขอดู แก้ไข หรือลบข้อมูลที่ได้ให้กับทางบริษัท ทางบริษัทจะทำการตรวจสอบว่าเป็นเจ้าของข้อมูลตัวจริงก่อนค่อยดำเนินการ
ในกรณีต้องการหยุดรับข่าวสารจากบริษัท เช่นอีเมล์แมกกาซีน ให้กดที่ลิงค์ยกเลิกการติดตามที่อยู่ท้ายอีเมล์ หรือส่งอีเมล์จากอีเมล์ของท่านและระบุเจตจำนงว่าต้องการยกเลิก

การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทให้ความระมัดระวังในการรักษาข้อมูลอย่างเต็มที่เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหล สูญหาย หรือถูกทำลาย
และทำการจัดการอยากถูกต้องเพื่อรักษาข้อมูลส่วนตัวให้เป็นข้อมูลล่าสุด

เกี่ยวกับเครื่องการวิเคราะห์การเข้าถึงเว็บไซต์

"เว็บไซต์บริษัทมีการใช้งาน Google Analytics เครื่องมือวิเคราะห์การเข้าถึงเว็บไซต์ของบริษัท Google
Google Analytics จะใช้งานคุกกี้ (Cookie) เพื่อเก็บสถิติการเข้าถึงเว็บไซต์ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะถูกเก็บเป็นนนิรนาม ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้

ผู้ใช้สามารถปฏิเสธการเก็บข้อมูลโดยการตั้งค่าปฏิเสธการใช้คุกกี้ได้โดยตั้งค่าที่เว็บเบราว์เซอร์ของท่าน

สำหรับข้อกำหนดในการให้บริการของ Google Analytics สามารถอ่านได้ที่เว็บไซต์ของ Google Analytics
และนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท Google สามารถอ่านได้ที่เว็บไซต์ของ Google เช่นเดียวกัน"

ข้อกำหนดในการให้บริการของ Google Analytics:
http://www.google.com/analytics/terms/th.html

นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google:
http://www.google.com/intl/ja/policies/privacy/

Google Analytics Opt-Out Addon:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=th

เกี่ยวกับคุกกี้ (Cookie)

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อให้ลูกค้าสามารถชมเว็บไซต์ได้สะดวกขึ้น และเผยแพร่โฆษณาจากบริษัทบุคคลที่สาม
ซึ่งคุกกี้จะไม่มีข้อมูลส่วนตัวที่สามารถใช้ระบุตัวตนของลูกค้าได้
ลูกค้าสามารถตั้งค่าที่เว็บเบราว์เซอร์ของท่านเพื่อที่จะปฏิเสธการใช้งานคุกกี้ หรือลบคุกกี้ได้
ในกรณีที่ปฏิเสธการใช้งานคุกกี้ มีความเป็นไปได้ว่าฟังก์ชั่นบางส่วนของเว็บไซต์จะไม่ทำงานเต็มประสิทธิภาพ

1 เมษายน 2564
Technocoat Asia Co., Ltd