งานเชื่อมซ่อมแม่พิมพ์ เคลือบผิว โปรดไว้วางใจเรา
ยินดีรับฟังและให้คำปรึกษาทุกท่าน
[วันธรรมดา 8:30-17:30]

การเติมเนื้อมีความแข็งแรงหรือไม่?

ไม่แข็งแรงเท่าการเชื่อม TIG หรือเชื่อมเลเซอร์ แต่ว่าการขึ้นรูปเรซินหรือยางก็ไม่หลุดออก