งานเชื่อมซ่อมแม่พิมพ์ เคลือบผิว โปรดไว้วางใจเรา
ยินดีรับฟังและให้คำปรึกษาทุกท่าน
[วันธรรมดา 8:30-17:30]

ทำไมอิเล็กโทรดถึงหมุน?

เพื่อให้สามารถเกิด Spark ได้ติดต่อกัน
หากว่าอิเล็กโทรดไม่หมุน ตอนเวลาที่ Spark อิเล็กโทรดและชิ้นงานจะติดกัน ทำให้ไม่สามารถสร้าง Spark ติดต่อกันได้