งานเชื่อมซ่อมแม่พิมพ์ เคลือบผิว โปรดไว้วางใจเรา
ยินดีรับฟังและให้คำปรึกษาทุกท่าน
[วันธรรมดา 8:30-17:30]

หากใช้ Spark Depo เคลือบผิวด้วย WTC90 ชั้นเคลือบผิวจะหนาประมาณเท่าไร?

ความหนาของชั้นเคลือบผิว สามารถปรับได้โดย Output ระหว่าง 5~50μm
※μm อ่านว่า ไมโครเมตร มีขนาดเท่ากับ 1 ส่วน 1000 ของ 1mm