งานเชื่อมซ่อมแม่พิมพ์ เคลือบผิว โปรดไว้วางใจเรา
ยินดีรับฟังและให้คำปรึกษาทุกท่าน
[วันธรรมดา 8:30-17:30]

เลเซอร์คืออะไร?

เลเซอร์แตกต่างจากแสงธรรมดาอย่างมาก มีพลังงานถึง 100 เท่าของผิวหน้าดวงอาทิตย์
เป็นแสงที่สวยงามและมีความยาวของคลื่นคงที่ ถึงห่างไป 100 เมตรก็ขยายเพียง 6 เซนติเมตร