งานเชื่อมซ่อมแม่พิมพ์ เคลือบผิว โปรดไว้วางใจเรา
ยินดีรับฟังและให้คำปรึกษาทุกท่าน
[วันธรรมดา 8:30-17:30]

เครื่องเชื่อมเลเซอร์กับเครื่องเชื่อมปกติต่างกันอย่างไร?

อันดับแรกเครื่องเชื่อมปกติ (เช่นเครื่องเชื่อม TIG) จำเป็นการใช้ผู้ใช้งานที่มีทักษะความชำนาน เพราะจะมีเรื่องผลกระทบจากความร้อน การบิดงอ มีรอยกัดแหว่งและเนื้อที่เหลือจากการเติม และการที่ทำงานเชื่อมในจุดที่ละเอียดๆ จะยาก

หากเป็นเครื่องเชื่อมเลเซอร์ จะควบคุมได้งาน ผลกระทบจากความร้อนและการบิดงอน้อยกว่า สามารถทำงานเชื่อมที่คุณภาพสูงและเชื่อมในจุดที่ละเอียดได้