งานเชื่อมซ่อมแม่พิมพ์ เคลือบผิว โปรดไว้วางใจเรา
ยินดีรับฟังและให้คำปรึกษาทุกท่าน
[วันธรรมดา 8:30-17:30]

มีฟังก์ชั่นเชื่อมอัตโนมัติหรือไม่?

ไม่มี เพราะว่าเป็นการใช้งานสำหรับการซ่อมแซม การทำด้วยมือจะเร็วกว่าทำด้วยโปรแกรมมาก