งานเชื่อมซ่อมแม่พิมพ์ เคลือบผิว โปรดไว้วางใจเรา
ยินดีรับฟังและให้คำปรึกษาทุกท่าน
[วันธรรมดา 8:30-17:30]

การเชื่อมเลเซอร์ยากหรือไม่?

การเปรียบเทียบกับการเชื่อม TIG แล้วง่ายกว่ามาก
สุภาพสตรีที่ไม่มีประสบการณ์เชื่อมมาก่อนเลยก็สามารถใช้งานได้