งานเชื่อมซ่อมแม่พิมพ์ เคลือบผิว โปรดไว้วางใจเรา
ยินดีรับฟังและให้คำปรึกษาทุกท่าน
[วันธรรมดา 8:30-17:30]

สามารถตัดแผ่นโลหะได้ถึงความหนาเท่าไร?

ตัดไม่ได้ อุปกรณ์นี้ไม่ได้มีไว้เพื่อตัดแผ่นโลหะแต่เป็นเลเซอร์ที่ใช้ซ่อมแซมจุดละเอียด