งานเชื่อมซ่อมแม่พิมพ์ เคลือบผิว โปรดไว้วางใจเรา
ยินดีรับฟังและให้คำปรึกษาทุกท่าน
[วันธรรมดา 8:30-17:30]

YAG Laser กับ LD ต่างกันอย่างไร?

YAG จะสร้างลำแสงเลเซอร์โดยการใช้แสงของ Xenon Arc Lamp ไปที่ YAG Rod
ส่วน LD จะสร้างลำแสงเลเซอร์ด้วยกันปล่อยกระแสไฟฟ้าไปที่สารกึ่งตัวนำ

เมื่อเปรียบเทียบกัน LD จากมีการใช้ของประเภทใช้คุณสมบัติของเส้นแสงน้อยกว่า ลำแสงจะคุณภาพดีและนิ่งกว่า จึงเหมาะกับงานที่ใช้ความละเอียดอย่างมาก แต่ว่าอุปกรณ์ตัวเครื่องก็จะมีราคาถูกตามไปด้วย