งานเชื่อมซ่อมแม่พิมพ์ เคลือบผิว โปรดไว้วางใจเรา
ยินดีรับฟังและให้คำปรึกษาทุกท่าน
[วันธรรมดา 8:30-17:30]

นิ้วจะถูกตัดขาดหรือทะลุจากการโดนเลเซอร์หรือไม่?

แม้ว่าจะโดนเลเซอร์ นิ้วก็จะไม่ถูกตัดขาดหรือทะลุแต่อย่างใด
TL จะมีการส่งแผ่นความร้อนที่น้อยมาก และเป็น Pulse Oscillation หากว่าเกิดนิ้วไปสัมผัส ก็จะได้รอยประมาณแผลไฟลวกหรือห้อเลือด