งานเชื่อมซ่อมแม่พิมพ์ เคลือบผิว โปรดไว้วางใจเรา
ยินดีรับฟังและให้คำปรึกษาทุกท่าน
[วันธรรมดา 8:30-17:30]

สามารถเชื่อมได้ลึกมากที่สุดขนาดเท่าไร?

ทางยาวโฟกัสขอเลนส์ใกล้วัตถุยาวมากที่สุดถึง 200mm ดังนั้นจึงสามารถเชื่อมได้ลึกที่สุดที่ 200mm

แต่ว่าหากเป็นกรณีที่พื้นที่ด้านหน้าแคบๆ เช่นท่อลึกๆ ก็จะสามารถเชื่อมได้ลึกถึงประมาณสองเท่าของพื้นที่ด้านหน้า