งานเชื่อมซ่อมแม่พิมพ์ เคลือบผิว โปรดไว้วางใจเรา
ยินดีรับฟังและให้คำปรึกษาทุกท่าน
[วันธรรมดา 8:30-17:30]

สามารถทำงานเชื่อมโดยที่ไม่ต้องใช้แก๊สอาร์กอนได้หรือไม่?

แม้ว่าไม่ใช่แก๊สอาร์กอนก็ทำงานเชื่อมได้ แต่ว่าจะเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่นได้ง่ายซึ่งเป็นต้นเหตุของตำหนิในงานเชื่อมเช่นเกิดเป็นรู