งานเชื่อมซ่อมแม่พิมพ์ เคลือบผิว โปรดไว้วางใจเรา
ยินดีรับฟังและให้คำปรึกษาทุกท่าน
[วันธรรมดา 8:30-17:30]

เวลาที่ควบคุมด้วย Joystick สามารถตั้งให้ล็อคทิศทางการขยับแค่บนล่างซ้ายขวาได้หรือไม่?