งานเชื่อมซ่อมแม่พิมพ์ เคลือบผิว โปรดไว้วางใจเรา
ยินดีรับฟังและให้คำปรึกษาทุกท่าน
[วันธรรมดา 8:30-17:30]

จำนวนกำลังวัตต์ของแต่ละรุ่นจะทำให้ต่างกันขนาดไหน และความรู้สึกการใช้งานต่างกันหรือไม่?

ในการตั้งค่าที่กระแสไฟต่ำที่สุดทุกเครื่องจะเหมือนกัน ต่างการแค่ Limit สูงสุด
ยกตัวอย่างเช่นทุกรุ่นสามารถเชื่อมลวดเชื่อมขนาด Φ0.1㎜ ได้เหมือนกันทั้งหมด แต่ขนาดสูงสุดที่เชื่อมได้จะแตกต่างกันไปตามค่าสูงสุด เช่น 50w จะเชื่อมได้ถึง 0.5mm, 100w จะเชื่อมได้ถึง 0.6mm, 150w จะเชื่อมได้ถึง0.8mm, 200w จะเชื่อมได้ถึง 1mm

ความรู้สึกในการใช้งานไม่แตกต่างกัน