งานเชื่อมซ่อมแม่พิมพ์ เคลือบผิว โปรดไว้วางใจเรา
ยินดีรับฟังและให้คำปรึกษาทุกท่าน
[วันธรรมดา 8:30-17:30]

ขอบเขตการขยับเคลื่อนที่ของ Workstation และ Worktable ขยับได้เท่าไรบ้าง?

Workstation (Laser Head) จะขยับได้ในขอบเขต X140 × Y130 x Z600mm
ส่วน Worktable จะได้ในขอบเขต X250 × Y130 × Z350mm

※X→ซ้าย-ขวา、 Y→หน้า-หลัง、 Z→บน-ล่าง