งานเชื่อมซ่อมแม่พิมพ์ เคลือบผิว โปรดไว้วางใจเรา
ยินดีรับฟังและให้คำปรึกษาทุกท่าน
[วันธรรมดา 8:30-17:30]

ความหนาของลวดเชื่อมที่เชื่อมได้ของเครื่องในรุ่นแต่ละวัตต์เป็นอย่างไรบ้าง?

50w จะเชื่อมได้ถึง 0.5mm, 100w จะเชื่อมได้ถึง 0.6mm, 150w จะเชื่อมได้ถึง0.8mm, 200w จะเชื่อมได้ถึง 1mm