Warning: Undefined array key 0 in /home/c2888161/public_html/tca.co.th/wp-content/themes/liquid-corporate-child/functions.php on line 38

Warning: Attempt to read property "slug" on null in /home/c2888161/public_html/tca.co.th/wp-content/themes/liquid-corporate-child/functions.php on line 38
class="ufaq-template-default single single-ufaq postid-1765 th category_0">
งานเชื่อมซ่อมแม่พิมพ์ เคลือบผิว โปรดไว้วางใจเรา
ยินดีรับฟังและให้คำปรึกษาทุกท่าน
[วันธรรมดา 8:30-17:30]

Xenon Arc Lamp มีอายุการใช้งานเท่าไรจนกว่าจะต้องเปลี่ยน?

ขึ้นอยู่กับปริมาณ Output และความถี่ในการใช้งาน แต่ในปกติแล้วจะสามารถใช้งานได้ 5 ล้าน Shot แล้วถึงจำเป็นต้องเปลี่ยน ถ้าประเมินเป็นเวลาก็ประมาณ 1 ปี – 1 ปีครึ่ง