งานเชื่อมซ่อมแม่พิมพ์ เคลือบผิว โปรดไว้วางใจเรา
ยินดีรับฟังและให้คำปรึกษาทุกท่าน
[วันธรรมดา 8:30-17:30]

ความสูงและความกว้างของการเชื่อมอยู่ที่ประมาณเท่าไร?

หากเป็นลวดเชื่อมขนาด Φ0.5 จะเชื่อมได้ความกว้างประมาณเท่าหนึ่ง นั่นคือ 1mm และสูงประมาณครึ่งหนึ่ง นั่นคือ 0.25mm

ส่วนลวดเชื่อมขนาด Φ0.8 จะได้ความกว้าง 1.6mm และความสูง 0.4mm