งานเชื่อมซ่อมแม่พิมพ์ เคลือบผิว โปรดไว้วางใจเรา
ยินดีรับฟังและให้คำปรึกษาทุกท่าน
[วันธรรมดา 8:30-17:30]

ความยาวของลวดเชื่อมและราคาประมาณเท่าไร?

ลวดเชื่อม 1 เส้นมีความยาว 500mm โดยใน 1 เซ็ตจะมี 10 เส้น ราคานั้นแล้วแต่ประเภทของลวดแต่ว่าโดยรวมๆ แล้วจะประมาณ 2000 บาท