งานเชื่อมซ่อมแม่พิมพ์ เคลือบผิว โปรดไว้วางใจเรา
ยินดีรับฟังและให้คำปรึกษาทุกท่าน
[วันธรรมดา 8:30-17:30]

แก๊สอาร์กอนที่ใช้กับงานเลื่อมเลเซอร์จะสามารถจัดหาได้จากไหน?

แก๊สอาร์กอนไม่ได้ใช้แค่ในงานเชื่อมเลเซอร์เท่านั้น แต่ก็ใช้ในงานเชื่อม TIG ด้วย คิดว่าถามกับพนักงานที่อยู่หน้างานของท่าน น่าจะจัดหาได้ไม่ยาก